Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Informace k zahájení provozu mateřské školy 1. září 2022

  • Seznamy dětí rozdělených do jednotlivých tříd budou vyvěšeny od čtvrtku 25. srpna v informační tabuli u 4. třídy MOTÝLCI (dveře naproti ředitelny)
  • Platba školného a stravného 1. září od 6:00 - do 8:30 a od 12:15 - do 16:30 hod. u vedoucí školní jídelny.
  • Lze platit i převodem na účet č. 19-3497430287/0100 - nutno uvést jméno dítěte
  • Zakoupení čipu pro vstup na třídu - k zakoupení od 1. září u vedoucí školní jídelny, vratná záloha 100kč/čip. Lze zakoupit více kusů.