Informace o provozu třídy Berušky v době konání voleb leden 2023

V pátek 27. ledna bude z důvodu zřízení volební místnosti uzavřena třída BERUŠKY


V tento den budou děti ze třídy BERUŠKY rozděleny do ostatních tříd (přesnější informace sdělí paní učitelky)


Od 6.00 - 7.00 hod. se všechny děti budou scházet na 2. třídě BROUČCI - vstup do MŠ vchodem 4. třídy MOTÝLCI

Od 15.15 do 16.30 hod. se děti opět rozchází z 2. třídy BROUČCI - vstup do MŠ vchodem 4. třídy MOTÝLCI