Informace pro rodiče o provozu mateřské školy

Z důvodu karantény na 1. oddělení se děti budou scházet i rozcházet od 6:00 a od 15:25 hod. na oddělení BROUČCI (vchod ze zahrady). 

Zvoňte na zvonek BROUČCI. Nelze procházet žádnými jinými dveřmi.

Informace pro rodiče z oddělení Berušek byly zaslány na emailové adresy. 

Sledujte prosím webové stránky a email, kde Vás budeme informovat o dalších aktualitách.

Děkujeme za pochopení