Naše školka

Mateřská škola Moravská je škola pětitřídní s kapacitou 133 dětí.

K Mateřské škole patří i odloučené pracoviště, a to Mateřská škola Motýlek, U školy v Dolní Suché, která je jednotřídní s kapacitou 28 dětí a nachází se asi 15 minut pěší chůze od naší MŠ.

Slavnostní zahájení provozu proběhlo 27. září 1990. Po další roky se naše práce vyvíjela tak, abychom našim dětem připravili prostředí, které vyhovuje jejich světu, obklopenému pohádkou, spokojenosti a zdravého rozvoje.

Práce všech zaměstnankyň směřuje k tomu, aby byl u dětí vytvořen v naší škole pocit pohody, jistoty, bezpečí a radosti. Abychom každodenní činnosti přispěli k spokojeným prvním krůčkům do školního světa.

K tomuto cíli nám pomáhá nejen moderní a estetické vybavení prostor, dostatek didaktických pomůcek, ale rovněž školní zahrada s moderním vybavením, pískovištěmi a prostorem pro sportovní hry.