Poděkování za finanční dar


Děkujeme paní Hlaváčové, mamince Julinky ze třídy Broučků za finanční dar mateřské škole v hodnotě 5.000 Kč. 

Tento dar byl využit na akci - Dravci v mateřské škole

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii