Sloučení Základní školy a Mateřské školy Moravská

Sloučení Základní školy a Mateřské školy Moravská

               Od 1.1.2023 došlo ke sloučení Základní školy Moravská s Mateřskou školou Moravská + odloučeným pracovištěm v Dolní Suché. Všechen majetek, práva a závazky Mateřské školy přešly dnem sloučení na ZŠ Moravská.