Výběr školného a stravného na měsíc BŘEZEN 2023

VÝBĚR STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO NA MĚSÍC BŘEZEN 2023

PONDĚLÍ 27.2. 2023   OD 6:00 DO 8:30    OD 12:30 DO 16:15 


Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování v daném termínu a nedohodne si s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Rodiče, kteří platí stravování a školné na účet, vždy prosím uvádějte do zprávy pro příjemce jméno dítěte.


Prosím o dodržování času a výběrového termínu.


Vedoucí školní jídelny