Výběr školného a stravného na měsíc červen 2022

Výběr stravného a školného na měsíc červen 2022


PONDĚLÍ  23. 5. 2022     OD 12:30   DO 16:15


Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání, nebo úplatu za školní stravování v daném termínu, a nedohodne si s ředitelkou školy jiný termín úhrady, může ředitelka školy rozhodnou o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.

Prosím o dodržování času a výběrového termínu


Vedoucí školní jídelny