Výběr stráveného a školného na měsíc leden 2022


 VÝBĚR STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO NA MĚSÍC LEDEN 2022 PROVEĎTE PROSÍM PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM NA ÚČET MŠ MORAVSKÉ

                Č.Ú. 19-3497430287/0100

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE PROSÍM VŽDY UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE