Výběr stravného a školného na měsíc Květen 2022

Výběr stravného a školného na měsíc KVĚTEN 2022


ÚTERÝ  26. 4.  2022        OD 6:00 DO 8:30        OD 12:30 DO 16:00


Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování v daném termínu a nedohodne si s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.


Prosím o dodržování času a výběrového termínu                                                                                                                                            vedoucí školní jídelny