Zvláštní zápis pro ukrajinské děti pro rok 2022/2023

Zvláštní zápis pro děti z Ukrajiny

TERMÍN A PODMÍNKY ZÁPISU DO MŠ

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS pro děti z Ukrajiny pro šk. rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech:

7. 6. 2022 v době od 9,00 – 16,00 hod.

8. 6.2022 v době od 9,00 – 12,00 hod.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31.8.2022, pokud ještě do MŠ nedocházejí.

Místo pro podávání žádostí: ředitelna mateřské školy

Mateřská škola Havířov- Šumbark Moravská 14/404,přísp. org.

Tel: 596 883 657

Web.stánky: www.msmoravskahavirov.cz

Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

Žádost o přijetí (lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу ( можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

• doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

• Evidenční list – potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.