Školné a stravné

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Vážení strávníci, školní jídelna při ZŠ Moravská má zavedený bezhotovostní platební styk.
Číslo účtu ŠJ je 27-2886130267/0100
Způsobů placení stravného je více:
1) Inkasním způsobem - zřídíte si u své banky příkaz k povolení inkasa ve prospěch účtu ŠJ - nahlásíte ŠJ číslo účtu, pro které máte povolené inkaso (do 12. dne v měsíci).
2) Jednorázovým příkazem na účet ŠJ.
3) Vkladem na účet ŠJ v bance (KB si za vklad účtuje poplatek).
Doporučujeme zvolit si první možnost (povolení k inkasu), kde si vždy platbu ponížíme o vzniklý přeplatek za odhlášené obědy a v případě ukončení stravování je vám přeplatek vrácen automaticky na váš účet. Strávníci, kteří si nezřídí svolení k inkasu a chtějí úhradu stravného provádět jiným způsobem, musí vždy uvádět variabilní symbol, který vám dá na požádání účetní ŠJ.
Zároveň se musí informovat o přeplatku, který se automaticky nevrací ani při ukončení stravování, popřípadě si o přeplatek zažádat.
Úhradu stravného na následující měsíc proveďte od 5. do 20. dne běžného měsíce.
Výši stravného vypočítáte vynásobením počtu pracovních dnů v měsíci a sazbou za jeden oběd. Jestli vám vznikl přeplatek za odhlášený oběd, můžete o něj platbu ponížit.

Cena celodenního stravování: od 1.9.2022
1. Děti do 6 let 46,- Kč
2. Děti 7 leté (OŠD) 52,- Kč
Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1. - 2. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.!

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE ŠJ PRO STYK S VEŘEJNOSTÍ JE 11:00 – 13:30
Tel: 596 884 555 MOBIL: 722 974 571 T:596 828 705 – vedoucí ŠJ E-mail: [email protected]

Úplata za předškolní vzdělávání - pouze bankovním převodem
- vytvoření trvalého příkazu u své banky na částku 400,- Kč k 20 dni daného měsíce.
Platba školného v období letních prázdnin: - dítě, které bude navštěvovat MŠ v období letních prázdnin, kdy je MŠ v provozu: zaplatí 400 Kč,- na účet nebo hotově. Dítě, které nebude navštěvovat MŠ v letním provozu pouze 200,-
Školné se platí na číslo účtu: 19 - 3497430287/0100 Variabilní symbol vám bude předán ve třídě.

Nejčtenější