Co dítě potřebuje do MŠ

Základní věci pro pobyt dítěte v MŠ

  • přezůvky věci na pobyt v MŠ ( zástěrku, tepláky nebo hrací kalhotky)
  • cvičební úbor
  • pyžamo
  • věci na převlečení na pobyt venku (dle ročního období)
  • kelímek z umělé hmoty pro pitný režim
  • hygienické potřeby: dle individuálních potřeb oddělení, kde dítě dochází - viz. nástěnky v šatnách

Všechny tyto věci by měly být řádně označeny, aby nedocházelo ke ztrátě, výměně či odcizení a pro lepší orientaci tř. učitelek ve věcech dětí.