Třídní informace

Děti učí paní učitelky: Tomicová Dagmar, Madejová Monika,Lic.

O úklid oddělení pečuje: Fojtíková Iveta


Naše třída „Sluníčka“ se nachází v 1. poschodí, v oddělené části od ostatních, ve traktu B MŠ. Oddělení je po rekonstrukci, která proběhla v létě v roce 2020.

Nově máme bezbariérový přístup ke vchodu, byla vyměněna okna, zateplená budova, byly instalovány rekuperační jednotky pro výměnu vzduchu. Byla také obnovena terasa, kde je instalovaná markýza proti slunci.

Jsme oddělení s předškolními dětmi a s dětmi s odloženou školní docházkou.

Třída je vybavena stoly i židlemi s nastavitelnou výškou a dostatečným množstvím didaktických pomůcek i hraček. Jsou určeny především pro děti předškolního věku. Je zde k dispozici, pro práci s audiovizuální technikou např. Magic-Box, KE-programy, „beruška“, notebook, DVD přehrávač.

Většina prostoru herny je ponechána pro konstruktivní hry, pohybové a odpočinkové činnosti. Děti si mohou z kostek, plotů a stavebnic vytvářet hrací kouty dle vlastní fantazie. P

Pravidelně zařazujeme pobyt venku: zde jsou plněny činnosti nejen tělovýchovné, ale i poznávací, vzdělávací a rozumové aktivity důležité pro vstup do MŠ.

Přihlásit se
Třída Sluníčka