Školné a stravné

Základní škola a mateřská škola Havířov - Šumbark Moravská, příspěvková organizace

Finanční normy na nákup potravin podle věkových kategoriích, dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a doplňující vyhlášky 463/2011 Sb

S účinností od 1. 9. 2023


Úplata za školní stravování dětí

Kategorie - děti mateřské školy:


Věk                                                                Přesnídávka                    Oběd                Svačina                Celkem

3 - 6  let celodenní stravování                                10,- Kč                        26,- Kč                 8,- Kč                    44,- Kč

6 - 7 let celodenní stravování                                 10,- Kč                        28,- Kč                 8,- Kč                    46,- Kč


K platbě stravného je nutné vytvořit povolení k inkasu u své banky

Limit částky 2 000,- - částka se vám bude automaticky upravovat podle počtu odebrané stravné

číslo účtu pro platbu stravného  27 - 2886130267/0100


Úplata za předškolní vzdělávání

- pouze bankovním převodem - vytvoření trvalého příkazu u své banky na částku 400,- kč k 20 dni daného měsíce.

 Platba školného v období letních prázdnin: - dítě, které bude navštěvovat MŠ v období letních prázdnin, kdy je MŠ v provozu: zaplatí 400 Kč,- na účet nebo hotově
- dítě, které bude navštěvovat MŠ v období letních prázdnin, kdy je MŠ v provozu: zaplatí 400 Kč,- na účet nebo hotově

- Dítě, které nebude navštěvovat MŠ v letním provozu pouze 200,- Kč


Školné se platí na číslo účtu: 19 - 3497430287/0100

Variabilní symbol vám bude předán na třídách