Projekt OP JAK šablony MŠ MORAVSKÁ HAVÍŘOV

Mateřská škola Havířov-Šumbark Moravská 14/404, příspěvková organizace se od 1. září 2022 zapojila do projektu s názvem OP JAK šablony MŠ Moravská Havířov. Projekt bude realizován do 31. srpna 2024.

Hlavní aktivity projektu:

1. Školní asistent

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Umožňuje vyzkoušet a poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem nebo dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.


2. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání je možné realizovat formou akreditovaných i neakreditovaných kurzů nebo vzdělávacích programů, stáží nebo formou supervize/mentoringu/koučinku.


Projekt je realizován z Operačního programu Jan Amos Komenský a je hrazen z finančních prostředků státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu.


https://opjak.cz/o-programu/