Třídní informace

Děti učí paní učitelky:  Fialová Yvona, Kvintová Iveta

O úklid oddělení pečuje: Klíčová Marta


Oddělení se nachází v přízemi mateřské školy, jeho součásti je venkovní terasa s výsuvnou markýzou.

Ve třídě je vytvořeno několik koutků pro činnost dětí – koutek se stavebnicemi, výtvarné výchovy a dřevěná klouzačka s dalšími prvky pro pohybovou činnost. Stoly se židlemi jsou přizpůsobeny věku dětí.

V herně se nachází koutek pro dvouleté děti – dřevěný hrad, odpočinková pohovka s polštáři a relaxační beruška.

Na stěně je umístěn dřevěný multifunkční domeček pro rozvoj motoriky.

Oddělení je heterogenní, navštěvuje jej 27 dětí ve věku 2 až 5 let. 

Prostory celého oddělení jsou využity s ohledem na bezpečnost dětí, na možnost výběru dětí věnovat se hrám a činnostem, které mají rády.


Přihlásit se
Třída Berušky