Změna úplaty za předškolní vzdělávání

ZMĚNA ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ od 1.9.2024

Vážení rodiče, tímto vás informujeme, že Rada města Havířova pod usnesením č. 1897/38RM/2024 stanovila měsíční výši úplaty pro období školního roku 2024/2025 za předškolní vzdělávání ve výši 650, –Kč/dítě.

Nadále zůstává: - školkovné neplatí předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou.

Předškolní děti pro šk. rok 2024/2025 jsou děti narozené od 1.9.2018 - 31.8.2019


Na základě § 123 odst. 4 novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1. 1. 2024 nově stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách zřizovatel. V návaznosti na tuto změnu došlo novelou vyhlášky č. 423/2023 Sb., ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 14/2005 Sb.“), a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností od 1. 1. 2024.6.června 2024