Změny v platbě stravného

Důležité upozornění ohledně změny placení stravného od 1. 9. 2024


STRAVNÉ SE BUDE PLATIT PŘEDEM - tzn. stravné na měsíc září se bude strhávat z účtu formou inkasa již v měsíci srpnu mezi 15. - 20. srpnem. Termín bude vždy vyvěšen na nástěnkách v šatnách a na webových stránkách.


Školné zůstává beze změny - školné se platí ten daný měsíc - v září se platí na měsíc září vždy do 20. dne v daném měsíci na účet MŠ - prosím na platbu školného si vytvořte trvalý příkaz - školné se nestahuje formou inkasa


PŘI KAŽDÉ PLATBĚ PROSÍM VŽDY UVEĎTE DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE CELÉ JMÉNO DÍTĚTE


vedoucí školní jídelny